Състав и постоянни комисии към общински съвет мандат 2019 -2023 г.

Председател на ОбС гр. Якоруда-  г-н Вайдин Хасанов Мисанков 

Заместник- Председател- Емине Мустафа Сапунджиева

Общински съветници

  1. Мердие Мехмед Осман
  2. Салих Мустафа Шольов
  3.  Сабри Абидин Мангов
  4. Муса Ахмед Сирачки
  5. Сабри Мехмедов Кунгьов
  6. Золейка Али Иланска
  7. Зюлфие Еркин Кьорова
  8. Наско Танчев Котоманов
Прочети