Състав и постоянни комисии към общински съвет мандат 2023 -2027 г.

Председател на ОбС Якоруда –  г-н  Ибрахим Мустафа Карафеиз

Заместник-председател на ОбС Якоруда – г-жа Зюлфие Еркин Кьорова

Общински съветници:

  1. Джуни Бойкова Мръцева
  2. Емине Реджепова Дурльова
  3. Зюлфие Еркин Кьорова
  4. Ибраим Ибраимов Юруков
  5. Ибрахим Мустафа Карафеиз
  6. Малин Радостинов Лозанов
  7. Мехмед Неджип
Прочети