РЕГИСТРИ 2022 ГОД.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ-2022 г.

РЕГИСТЪР НА Удостоверения за въвеждане в експлоатация 2022 г.

Регистър на УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЗАВАРЕН СТРОЕЖ 2022 Г.

РЕГИСТЪР НА Разрешения за изработване на ПУП 2022 г.

Регистър на Заповеди на Главния Архитект

Прочети

Регистри 2021 г.

РЕГИСТЪР-НА-РАЗРЕШЕНИЯ-ЗА-СТРОЕЖ-2021-г.

РЕГИСТЪР НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ 2021 Г.

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2021

РЕГИСТЪР на заварен строеж 2021

РЕГИСТЪР одобрени ПУП за 2021

РЕГИСТЪР на разрешение за изработване на ПУП 2021

РЕГИСТЪР-търпими строежи 2021

Прочети