Р Е Г И С Т Ъ Р – одобрени ПУП 2024г.

РЕГИСТЪР-НА-Разрешения-за-израбатване-на-ПУП-2024г.

Регистър-на-Заповеди-на-Главния-Архитект-2024г.

РЕГИСТЪР-НА-Удостоверения-за-въвеждане-в-експлоатация-2024г.

РЕГИСТЪР-НА-РАЗРЕШЕНИЯ-ЗА-СТРОЕЖ-2024-г.

Регистър-на-УДОСТОВЕРЕНИЯ-ЗА-ЗАВАРЕН-СТРОЕЖ-2023

 …

Прочети

РЕГИСТРИ 2022 ГОД.

РЕГИСТЪР НА Разрешения за изработване на ПУП 2022 г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2022 г.

РЕГИСТЪР НА Удостоверения за въвеждане в експлоатация 2022 г.

Регистър на УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЗАВАРЕН СТРОЕЖ 2022 Г.

РЕГИСТЪР НА Разрешения за изработване на ПУП

Прочети