Искане за ЕГН, създаване на запис, анкетиране и попълване на ЛРК на лица, получили разрешение за пребиваване в Република България

  1. Необходими документи:

Удостоверение за разрешено постоянно пребиваване от МВР.
Заявление за постоянен адрес и адресна карта.
Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел  ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на …

Прочети

Съставяне на Акт за граждански брак за сключен брак на български гражданин в чужбина

1. Необходими документи:

Преведен и заверен Акт за брак от чужбина.
Лична карта или пълномощно.

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.


Услугата се заплаща:

Цена 20.00 лв.

Срок …

Прочети

Съставяне на Акт за раждане на родени деца в чужбина

  1. Необходими документи:

Преведен и заверен акт за раждане от чужбина.
Лична карта или пълномощно.

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел „ЕСГРАОН“ , фронт – офис /в сградата на общината/.


Услугата се заплаща:

Цена 20.00 лв.

Срок за …

Прочети

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак с чужденец в Република България

1. Необходими документи:

Лична карта на лицето или пълномощно.

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел „ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

Забележка: Удостоверението се издава, когато чуждият гражданин желае да сключи брак с лице, което …

Прочети