Удостоверение за граждански брак – дубликат

1. Необходими документи:

Лична карта или пълномощно


2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

Забележка:

Услугата се извършва за всички, които са сключили граждански брак в Община Якоруда


Услугата …

Прочети

Удостоверение за раждане – дубликат

1. Необходими документи:

Необходимо е да се знае точната рождена дата на лицето.
Лична карта на лицето или на майката или бащата, когато е за дете, или чрез пълномощно.


2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“, …

Прочети