Електронни услуги предоставени от община Якоруда

Електронни услуги предоставяни от община Якоруда

Електронни услуги предоставяни от Община Якоруда чрез единия портал за  достъп  за еЕАУ на ДАЕУ

Информация относно средства за електронна идентификация

На основание чл. 5, ал. 4 от Закона за електронно управление (ЗЕУ), Община …

Прочети