Част от лятна програма на МКБППМН за 2024 г.

В периода от 1-ви до 5-ти юли 2024 г. секретарят на МКБППМН – община Якоруда и обществените възпитатели заедно с деца от гр. Якоруда се включиха в различни мероприятия, част от лятната програма на МКБППМН – община Якоруда за 2024 …

Прочети

26 юни е Международен ден за борба със злоупотребата и с незаконния трафик на наркотици

26 юни е Международен ден за борба със злоупотребата и с незаконния трафик на наркотици. На този ден общности и организации по целия свят изразяват своята съпричастност и обединяват усилия в повишаване на осведомеността относно проблемите, които незаконното разпространение на …

Прочети

Среща с Общински съвет по наркотични вещества Благоевград

На 03.06.2024 г. /понеделник/ от 13:15 ч. в Големия читалищен салон гр. Якоруда,  Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към Община Якоруда съвместно с Общински съвет по наркотични вещества Благоевград организираха среща за превенция на

Прочети

31 май – Световен ден без тютюнопушенето

Всяка година на 31 май Световната здравна организация (СЗО) отбелязва Световен ден без тютюнопушене. Кампанията е насочена за повишаване на осведомеността относно вредите и последиците от употребата на тютюн и излагането на вторичен дим, както и за отказване от тютюнопушенето. …

Прочети