4f283499-25b2-4b37-847c-7c2c683ae492

24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

На 24-ти май се чества Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.. Във връзка обществените възпитатели към МКБППМН  – Община Якоруда раздадоха информационни материали на ученици от 1-ви, 2-ри …

Прочети

Планова профилактика па водопроводните мрежи

Планова профилактика па водопроводните мрежи и съоръжения на територията на населените места, които обслужва на територията община Якоруда, област Благоевград, от обособената територия на „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД – Благоевград.

РД-09-917

Прочети