Местната икономика в град Якоруда е представена предимно от малки цехове, специализирани в дърводобивната, дървопреработвателната промишленост и производство на мебели, които разчитат на наличието на суровини, материална база и квалифициран персонал.

Леката промишленост е представена от няколко големи шивашки цеха, …

Прочети