Актуализиране на дневен ред за заседание на ОбС на 23.05.2024 г. от 17.00 часа

  1. Питания на общинските съветници към Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов;
  2. Предложение с вх. №ОбС-61/02.04.2024 г. от Председателя на Общински съвет-Якоруда – Ибрахим Карафеиз относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Якоруда, неговите
Прочети

Актуализиране на дневен ред за заседание на ОбС на 23.05.2024 г. от 17.00 часа

  1. Питания на общинските съветници към Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов;
  2. Предложение с вх. №ОбС-61/02.04.2024 г. от Председателя на Общински съвет-Якоруда – Ибрахим Карафеиз относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Якоруда, неговите
Прочети

Дневен ред за редовно заседание на ОбС на 23.05.2024 г. от 17 ч.

  1. Питания на общинските съветници към Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов;
  2. Предложение с вх. №ОбС-61/02.04.2024 г. от Председателя на Общински съвет-Якоруда – Ибрахим Карафеиз относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Якоруда, неговите
Прочети

Актуализиране на дневния ред

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет на 29.04.2024 г. понеделник от 17:00 ч.

  1. Питания на общинските съветници към Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов;
  2. Предложение с вх. №ОбС-60/26.03.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н
Прочети