08

Община Якоруда

Община Якоруда е разположена в североизточната част на Благоевградска област на площ от 339,3 кв.км. Релефът на община Якоруда е планински и полупланински – обхващаща части от Рила и Западните Родопи, както и тясната долина в горното течение на р. …

Прочети