РЕГИСТРИ 2022 ГОД.

РЕГИСТЪР НА Разрешения за изработване на ПУП 2022 г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2022 г.

РЕГИСТЪР НА Удостоверения за въвеждане в експлоатация 2022 г.

Регистър на УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЗАВАРЕН СТРОЕЖ 2022 Г.

РЕГИСТЪР НА Разрешения за изработване на ПУП

Прочети

Регистри 2021 г.

РЕГИСТЪР-НА-РАЗРЕШЕНИЯ-ЗА-СТРОЕЖ-2021-г.

РЕГИСТЪР НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ 2021 Г.

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2021

РЕГИСТЪР на заварен строеж 2021

РЕГИСТЪР одобрени ПУП за 2021

РЕГИСТЪР на разрешение за изработване на ПУП 2021

РЕГИСТЪР-търпими строежи 2021

Прочети