Справка за постъпили предложения относно Наредба за условията и реда за предоставяне на услугата Домашен социален патронаж

Справка за постъпили предложения относно проекта на Наредба за условията и реда за предоставяне на услугата Домашен социален патронаж

Прочети