Дневен ред на редовно заседание на 28.06.2024г.(Петък) от 17 ч.

Уведомяваме Ви, че ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Якоруда на 28.06.2024 г. /петък/ от 17.00 часа при следния дневен ред:

 

  1. Питания на общинските съветници към Кмета на Община Якоруда –
Прочети

Предложение с вх. № 107 от 21.06.2024 г и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Вакльов

 

        Уважаеми господин Председател,

        Уважаеми дами и господа Общински съветници,

         На основание чл.21, ал1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.127,ал.6 от Закона за устройство на територията, и …

Прочети

Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване …

Прочети