Съобщение относно дължимите за 2024 г. задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци

СЪОБЩЕНИЕ

 

    Община Якоруда информира, че от понеделник/12.02.2024г./,данъчно задължените лица ще могат да заплащат дължимите за 2024 г. задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци.

   Припомняме,че останалите налози – данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху …

Прочети