Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

      Община Якоруда удължи срока  на договор с Агенция за социално подпомагане  чрез Дирекция “Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ по Оперативна програма за храни и/ или основно материално  подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица в …

Прочети