Обява за работно място за длъжността Обществен възпитател към МКБППМН

ОБЯВА

        Община Якоруда обявява едно свободно работно място за длъжност Обществен възпитател към МКБППМН за пробен период – 6 /шест/ месеца.

 Общи изисквания

o   умение за работа в екип;

o   кандидатите не трябва да са осъждани, както и да не

Прочети

Актуален дневен ред за редовно заседание на ОбС на 29.02.2024 г.

  1. Питания на общинските съветници към Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов;
  2. Предложение с вх. №ОбС-43/27.02.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно изменяне на Списъка с пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално
Прочети