Правилник за организацията и дейността на ОбС-Якоруда,неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Якоруда 2019 г.

Правилник за организацията и дейността на ОбС-Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Якоруда актуален

Прочети