Обявление за обществено объждане на изменение на общия устройствен план на община Якоруда за гробищен парк на град Якоруда

Обявление за обществено объждане на изменение на общия устройствен план на община Якоруда за гробищен парк на град Якоруда

Прочети