О Б Я В А ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЯКОРУДА“ , КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ ОБЩИНА ЯКОРУДА

Обява за набиране на потребители

Обява за набиране на домашен помощник

заявление от кандидат за потребител

заявление от кандидат за домашен помощник

декларация асистент

Прочети

Актуални обяви-военна служба

Обява за длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности за приемане на военна служба- 01.03.2023

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности 13.03.2023

Прочети

„Грижа в дома в община Якоруда“

На 01.02.2023 г., с подписването на Договор  № BG05SFPR002-2.001-0132-C01 между община Якоруда и Министерството на труда и социалната политика, стартира изпълнението на проект „Грижа в дома в община Якоруда“.

Стойността на проекта е 324 186, 71 лв., а неговата …

Прочети