Заповед №192 от 22.10.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Якоруда

Заповед №192 от 22.10.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Якоруда