Предложение относно изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на МТЦУ

Предложение относно изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на МТЦУ.

Предварителна оценка на въздействието Наредба за местни такси и цени на услуги

Покана за изразяване на мнения, становища и мотиви

Прочети