Актуални обяви-военна служба

Обява за длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

Обява за вакантни длъжности във военни формирования от военноморските сили 28.07.2023 г.

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности за примане на военна служба 06.06.2023

Прочети