Специализиран автомобил за погребални услуги бе дарен за мюсюлманите в Община Якоруда

     На 27.08.2019 г. Мюсюлманското изповедание на Република България предостави на Община Якоруда специализиран автомобил за погребални услуги. Новата придобивка ще даде възможност на мюсюлманите да извършват своите погребални ритуали, съобразени изцяло с нормите на Исляма. Колата е оборудвана с двуместни …

Прочети

В Община Якоруда стартира проект за 1 милион за изграждане на дневен център

           Днес, 29.08.2019 г. от 10.30 ч., в гр. Якоруда се откри строителна площадка за обект „Изграждане на дневен център за деца с увреждания“.  Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 …

Прочети