th_image006

ПГ-м „П. Р. Славейков“

Нашето училище – нашата гордост

В 170-годишния летопис на образователното дело в Якоруда, ПГ-м „П. Р. Славейков“ има завоювано достойно място. Днес е трудно да си представим живота в общината без Средното училище. То дава не само висока професионална подготовка, но и добро възпитание, успешен старт в живота на поколения достойни хора.
През м. Август 1966 г. е издадена съвместна заповед на МНП и Министерство на машиностроенето за създаване на ПТУ-м в гр. Якоруда. Училището трябва да подготвя кадри за открития през 1964 г. в града Държавен завод за резервни части. За директор на ПТУ е назначен г-н Атанас Кузмев. На 15. 09. 1966 г. училището гостоприемно отваря врати за първите ученици, разпределени в: 2 паралелки по специалността „Стругаро-фрезист“, 1-„Шлосер“ и 1-„Ел. монтьори“. Ентусиазираният млад учителски колектив наброява само 8 човека. Те полагат началото. Трудностите са много, но любовта към благородната професия надделява и авторитетът на училището непрекъснато се утвърждава.
През 1968 г. за директор е назначен г-н Янко Парцов. Учителският колектив се попълва с все нови специалисти. Броят на висшистите се увеличава. Първите випускници на училището се изявяват като добри специалисти на работните си места. Техните знания и умения са чудесна атестация. Ето защо вестта, че ПТУ от 15. 09. 1969 г. вече ще бъде СПТУ, се посреща с искрена радост, но и като нещо закономерно. Училището ще носи името на бележития творец и политик, учител, фолклорист, голям родолюбец Петко Рачов Славейков.И през всичките тези години базата непрекъснато се обогатява: изградени са работилници и лаборатории, спортна зала, библиотека, актова зала, ученически стол, пансион…
През 1980 г. за директор на училището е назначен г-н Бинко Немчов. Перфекционист в работата си, той продължи наложената висока отговорност в изпълнение на задачите от ученици, учители и помощен персонал.
На 19. 01. 1987 г. за директор на училището е назначен г-н Виктор Барусов. Професионалист от висока класа, той имаше трудната задача да продължи организирането на II и III степен на ЕСПУ.
След проведен на 21.01.1993 г. в РИ на МОНП конкурс, за директор на СПТУ-м е назначен г-н Боян Димчев. В трудните години на прехода имаше нелеката задача да търси нови и приложими специалности за оцеляване на училището, воден от родолюбивата мисъл да не се лиши общината от Средно училище. Заради добрата работа на колектива през м.10.2002 г. МОН издава заповед за преобразуване на СПТУ-м „П. Р. Славейков“ в ПГ-м. Статистиката сочи точния брой завършили и дипломирани наши ученици по специалности. За нас това не са само цифри, а верен прочит на постигнатото.: над 160 учители, 43 инженери, 32 лекари и стоматолози, 25 юристи, 28 икономисти и т. н. Наши ученици са класирани за участие в областни и национални олимпиади по различни дисциплини. Отлично е било представянето ни и на спортни състезания. Истинска гордост за колектива ни са и хилядите ни възпитаници, днес трудолюбиви достойни хора.
В трудните години, в които живеем, обществеността в община Якоруда може да е спокойна за децата си. Там, където преди години са учили родителите, днес децата получават грижи, знания и професия, което е залог за добра реализация в бъдещето. Така ще бъде и занапред!

Директор: инж. Малина Гръкова