Годишен план за паша за стопанската 2021-2022г. качено на 26.01.2021г.

Приложение 1- Годишен план за паша

Приложение 2 – Правила за ползване на ПМЛ

Приложение 3 – Задължения на ОЯ и на ползвателите

Списък на ПМЛ за индивидуално ползване

Списък на ПМЛ за общо ползване

 …

Прочети