Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за СМР за проект: Проектно предложение „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“, община Якоруда .

Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий