Заповед № 103/ 23.06.2020 г. за отмяна на Заповед № 101/ 18.06.2020 г. на Кмета на Община Якоруда

Заповед № 103 от 23.06.2020 г.