Справка за постъпили предложения относно проекта за изменения и допълнения на Наредба за местни такси и цени на услуги

Справка за постъпили предложения относно проекта за изменения и допълнения на Наредба за местни такси и цени на услуги