Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за СМР за проект:Проектно предложение“ Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище “ Св. Св. Кирил и Методий“, община Якоруда

Изграждане на закрита спортна инфраструктура включително  оборудване и обзавеждане в Средно  училище  „Св. св.  Кирил и  Методий„…

Прочети