Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема“Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в Основно училище “ Неофит Рилски“ с. Бел Камен, община Якоруда

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод„…

Прочети

Уведомление относно провеждане на консултации за назначаване на Секционии избирателни комисии за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.

Общинска администрация – гр. Якоруда уведомява, че във връзка с изготвяне на предложение за назначаване на Секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г., на основание чл.91, …

Прочети