Почистване на училищния двор

      Обществените възпитатели към МКБППМН община Якоруда  проведоха  акция по почистване на  тревните площи в училищния двор  с възпитаници  на  СУ ”Св. св. Кирил и  Методий”.  След като почистиха двора на училището, поеха  към близкия  парк, място любимо за игра и …

Прочети

Забавен уикенд

   Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните- община Якоруда организира за децата щастлива ваканция. Всички занимания се провеждат под ръководството  на обществени възпитатели към Местната комисия.

kol (1)      kol3 (1)      kol4 (1)

Прочети