Удостоверение за раждане – дубликат

1. Необходими документи:

Необходимо е да се знае точната рождена дата на лицето.
Лична карта на лицето или на майката или бащата, когато е за дете, или чрез пълномощно.


2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

Забележка:

Издава се за всички родени в Община Якоруда


Услугата се заплаща:

Цена 5.00 лв.-обикновена услуга

Цена 7.00 лв – експресна услуга

Бланка на Искане за издаване на удостоверение за раждане-дубликат може да изтеглите тук