ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ: „Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община Якоруда“

Информация за публикувана обява – 07.05.20г.

Обява – 07.05.20г.

Указания – 07.05.20г.

Техническа спецификация – 07.05.20г.

Образци – 07.05.20г.

Проект на договор – 07.05.20г.

Информация за удължаване – 19.05.20 г.

Протокол 1 -27.05.2020 г.

Договор – 18.06.2020г.