Съобщение

    На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Якоруда оповестява, че с Решение №566/04.04.2022 г., постановено по адм. дело № 1035/2021 г. по описа на Административен съд-Благоевград, се ОТМЕНЯ  разпоредбите на чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от Правилник …

Прочети