Парламентарни избори 2021 г.

Заповед № 35 от 02.02.2021 г. за образуване на избирателни секции за произвеждането на избори за народни представители

Заповед № 50 от 10.02.2021 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

Покана от Кмета на община Якоруда за порвеждане на консултации за определяне състава на СИК

 

Заповед № 70 от 11.03.2021 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни

материали