Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

      Община Якоруда удължи срока  на договор с Агенция за социално подпомагане  чрез Дирекция “Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ по Оперативна програма за храни и/ или основно материално  подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица в България на обща стойност  476 014,55 лева.                    Обществената трапезария в град Якоруда ще  осигурява „топъл“ обяд на 200 лица за града и околните села до 30.04.2020 година.