Заповед за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на Община Якоруда за периода 01.04.2018г. до 30.11.2018г.

Заповед 51