Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за СМР за проект: Проектно предложение „Изграждане на открити спортни площадки в гр. Якоруда, община Якоруда“

Изграждане на открити спортни площадки в гр. Якоруда община Якоруда