Предложение за поемане на краткосрочен общински дълг

Предложение