Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 2020 год.

Програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост – 2020 год.