Покана за публично обсъждане на проектобюджета на община Якоруда

Покана за публично обсъждане на проектобюджета на община Якоруда