Договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ за изпълнение на Проект “Закупуване на оборудване, необходимо за осъществяване на дейността на Домашен социален патронаж – гр. Якоруда”

Обява за обзавеждане ДСП 2021