Предложение за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.

Предложение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.– качено на 01.04.2021 г.