1-ви декември- Световен ден за борба срещу СПИН и ХИВ

      За поредна година  МКБППМН – Община Якоруда съвместно със СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда бе отбелязан 1 декември – Световният ден за борба със СПИН и ХИВ. Учениците от училището подкрепиха инициативата на Световната здравна организация, която в стремежа си да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН през 1988 г. обявява 1-ви декември за Световен ден за борба със СПИН.

     Учениците  раздаваха на всички учители и ученици символични червени лентички – символ на борбата срещу СПИН, както и  информационни брошури. Във фоайето на училището активистите от Ученическия парламент подготвиха специален информативен кът с плакати, брошури. Всеки един от младежите, проявил интерес към проблема, беше запознат какво е СПИН и ХИВ, как да се предпази от заразяване с болестта, както и къде може да се изследва превантивно.

1   2            3                        4