Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд Разлог

              Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Районен съд Разлог, Общински съвет Якоруда открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Разлог.
Необходимият брой заседатели е 5 души. Критериите и необходимите документи …

Прочети