Годишен план за паша за стопанската 2022-2023 г.

Приложение 1- Годишен план за паша

Приложение 2 – Правила за ползване на ПМЛ

Приложение 3 – Задължения на ОЯ и на ползвателите

Приложение 4 – Списък на ПМЛ за индивидуално ползване 

Приложение 5 – Списък на ПМЛ за общо

Прочети