Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г.

Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023

Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост 2023 год.