„Грижа в дома в община Якоруда“

На 01.02.2023 г., с подписването на Договор  № BG05SFPR002-2.001-0132-C01 между община Якоруда и Министерството на труда и социалната политика, стартира изпълнението на проект „Грижа в дома в община Якоруда“.

Стойността на проекта е 324 186, 71 лв., а неговата …

Прочети