Предложение с вх. № 78 от 22.04.2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Касъм Вакльов

     

 

            Уважаеми господин Председател,

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

        На основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с предоставяне на еднократна помощ …

Прочети

Предложение с вх. № 77 от 22.04.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Вакльов

  

      Уважаеми господин Председател,

      Уважаеми дами и господа общински съветници,

       На основание чл.21, ал1, т.11от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство …

Прочети

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет на 29.04.2024 г.

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет на 29.04.2024 г. понеделник от 17:00 ч.

  1. Питания на общинските съветници към Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов;
  2. Предложение с вх. №ОбС-60/26.03.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н
Прочети