Състав и постоянни комисии към общински съвет мандат 2023 -2027 г.

Председател на ОбС гр. Якоруда-  г-н  Ибрахим Мустафа Карафеиз

Общински съветници:

  1. Джуни Бойкова Мръцева
  2. Емине Реджепова Дурльова
  3. Зюлфие Еркин Кьорова
  4. Ибраим Ибраимов Юруков
  5. Ибрахим Мустафа Карафеиз
  6. Малин Радостинов Лозанов
  7. Мехмед Неджип Мехмед
  8. Мехмед Салих Кунгю
  9. Муса Ахмед Сирачки
  10. Муса Салих
Прочети